Åpenhetsloven

 

 

Åpenhetsloven – Svebjørn Auto

Hvordan vi håndterer aktsomhetsvurderinger og implementering av dette:

Vår overgripende strategi omfatter arbeidet med aktsomhetsvurderinger. Vi arbeider kontinuerlig med å forebygge og unngå situasjoner som potensielt kan ha negativ innvirkning på arbeidsforhold og menneskerettigheter. Vårt styringssystem inneholder prosesser for etisk atferd, inkludert oppfølging og godkjenning av våre leverandører.

Vi har et sammensatt team som fokuserer på menneskerettigheter og risikostyring i organisasjonen. Dette teamet utfører aktsomhetsvurderinger i virksomheten. Vi har et system for oppfølging av våre leverandører og evaluerer aktiviteter som potensielt kan ha negative konsekvenser. Vi arbeider kontinuerlig med tiltak og prosesser for kontinuerlig forbedring.

Retningslinjene hos Svebjørn Auto AS er utviklet basert på disse prinsippene, i tillegg til relevante ISO-standarder.

Vår politikk for menneskerettigheter

Vi aksepterer ikke ulovlig eller uetisk forretningspraksis. Vi forplikter oss til å respektere og etterleve menneskerettighetene i tråd med retningslinjene fra OECD og FN’s veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

  • Medarbeidere

Vi oppmuntrer våre ansatte til å utnytte sitt fulle potensial ved å tilby en arbeidsplass preget av gjensidig tillit og respekt. Vi opprettholder en åpen kommunikasjonskultur gjennom retningslinjer, prosedyrer og møteplasser. Alle våre ansatte tilbys rettferdig kompensasjon og arbeidsvilkår. Helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen har høy prioritet. Vårt arbeid med helse, miljø og sikkerhet er avgjørende for vår fremtidige suksess og kvalitet. Vi opprettholder en trygg og sunn arbeidsmiljø, og oppfordrer våre ansatte til å rapportere hendelser som krever varsling.

  • Kunder

Vi forplikter oss til å tilby våre kunder sikre, høykvalitets og pålitelige tjenester. Våre etiske retningslinjer styrer samarbeidet med kundene våre. Vi jobber for å sikre kundetilfredshet og håndtere eventuelle avvik på en rettferdig og kostnadseffektiv måte.

  • Leverandører og andre samarbeidspartnere

Det er ulike risikomomenter knyttet til ulike bransjer og virksomheter. Og for vår bransje finnes det mer informasjon om våre verdikjeder hos vår samarbeidspartner. Les mer om hvordan Møller Mobility Group møter åpenhetsloven.