En slik sertifisering sier deg kanskje ikke så mye, men for oss er dette en utrolig bragd. Våre verdier helt fra ledelsen til kundemottaket er alltid å ha stort fokus på kunden og miljøet. Hvilket avtrykk vi etterlater til neste generasjon er noe vi har stort fokus på daglig.

Så hva vil en slik sertifisering si?

ISO 14001 handler om hvordan vår bedrift påvirker miljøet. Alle bedrifter har en påvirkning på miljøet når det kommer til bærekraft og miljø. Det er også slik at bedrifter har et samfunnsansvar, noe vi i Svebjørn Auto tar på alvor.

En ISO 14001 sertifisering tilsier at vi i alle ledd skal redusere negativ miljøpåvirkning, slik at vi kan ivareta miljøet for framtidige generasjoner.

Et slikt sertifikat er utformet slik at vår bedrift følger forskrifter og systemer som har en positiv effekt på miljøet. Hva dette innebærer? Er energiforbruk, hånderting av avfall, etterlevelse av miljøkrav og reguleringer, leverandørkrav og ressursplanlegging. Dette sørger for at vi i alle ledd er vårt samfunnsvar bevisst, og tar dette på alvor.

ISO 9001 handler om kvalitetssikring i alle ledd, slik at kundereisen blir best mulig. Det er slik vi også ønsker å jobbe, helt fra ledelsen til kundemottaket. Gjennom en slik sertifisering sørger vi for at alle våre prosesser er utført i henhold til offentlige krav.

ISO 9001 er ikke bare et sertifikat for oss, men også en trygghet for deg.

Vår bedrift kan jobbe aktivt for å møte krav og forventinger til kvalitet og service du har som kunde. Dette sertifikatet følger 7 prinsipper, som er: kundefokus, lederskap, menneskers engasjement, prosesstankegang, forbedring, bevisbasert beslutningstaking og relasjonsledelse. Ved å ha disse prinsippene som vår grunnpilar, sørger vi for at vi hele tiden gjør alt vi kan for å nå vårt mål, som er å ha deg som kunde i fokus.